DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informace pro rodiče

PLACENÍ ČLENSKÝCH A KLUBOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ V SEZÓNĚ 2020/2021

ČLENSKÝ PŘ.: 300,- KČ / HRÁČE

KLUBOVÝ PŘ.: 6.000,- KČ / HRÁČE

KDO: ML. ŽÁCI (2008, 2009), ST. ŽÁCI (2006, 2007)

ČÍSLO ÚČTU: 2014201400 / 5500

POZNÁMKA K PLATBĚ: PŘÍJMENÍ A JMÉNO ČLENA

TERMÍN ÚHRADY: VIZ ODKAZ PDF.

https://ostrovmzsz.websnadno.cz/clenske_prispevky_hc_certi_ostrov.pdf


KOMUNIKACE KLUB - TRENÉR - RODIČ

1/ omluvení z neúčasti na tréninku nebo utkání: vždy před TJ nebo 1 den před utkáním, omluvenky posílat formou sms, mailu, telefonicky hl. trenérovi  (viz kontakty), omluvenka z utkání nejpozději před začátkem posledního tréninku v týdnu (tj. v pátek).

2/ systém komunikace rodič - trenér: viz níže

https://ostrovmzsz.websnadno.cz/system_komunikace_rodic_-_trener.pdf

3/ časy uvedené v sekci rozpis tréninků jsou již začátky tréninkové jednotky a nikoliv sraz v kabině.

4/ sraz  je minimálně 30 min. před každým tréninkem, 60 min. před mistr. utkáním

5/ při neomluvené pozdní účasti na tréninku nebo utkání nebude hráč přijat do tréninku a nominován do utkání !!!

PRAVIDLA CHOVÁNÍ TRENÉRŮ, HRÁČŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

https://ostrovmzsz.websnadno.cz/pravidla_chovani.pdf

V PŘÍPADĚ DLOUHODOBÉ NEÚČASTI NA TRÉNINCÍCH JE HRÁČ POVINNEN ODVÉZT SVOJÍ VÝSTROJ Z KABINY A UVOLNIT SVÉ MÍSTO  V ŠATNĚ. TRENÉŘI ANI TVM NEZODPOVÍDAJÍ ZA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY A JINÉ POŠKOZENÍ VÝSTROJE.


SDĚLENÍ VEDENÍ HC ČERTI OSTROV

KLUB NEODPOVÍDÁ ZA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A JINÝCH CENNOSTÍ HRÁČŮ. KAŽDÝ HRÁČ MÁ MOŽNOST TYTO CENNOSTI USCHOVAT U TRENÉRA NEBO V KANCELÁŘI HC.